O nás

Spoločnosť ALWADO Slovakia s.r.o bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.04.2017 a následne zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica a je nástupníckou firmou firmy ALWADO s.r.o .
Od počiatkov svojho vzniku firma prešla vývojom, transformáciou, profilovaním svojej činnosti. V roku 2006 vznikla myšlienka ponúknuť svoje služby na realitnom trhu.

Dnes je táto skutočnosť realitou a už 13 rokov sa snažíme byť aktívnym obchodným partnerom, s perspektívou dlhodobého rastu, vzdelávania sa, s prihliadnutím aj na krátkodobé ciele, s úmyslom aj naďalej budovať dobré obchodné meno, so zárukou serióznosti, korektného a odborného prístupu ku klientovi.

Sme stabilným partnerom na realitnom trhu v regione a v širokom okolí.
Využívame znalosť pomerov v regione a svojimi skúsenosťami Vám šetríme čas a potencionálne starosti.

Vašou jedinou starosťou je iba podpísanie zmlúv a potrebných dokumentov. Všetko bezplatne vybavíme za Vás.

Služby:

Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností ( byty, rodinné domy, chaty, chalupy, garáže, stavebné pozemky, lúky, lesy, záhrady, podnikateľské priestory atď. ).
Sprostredkovanie prevodu členských práv družstevných bytov.
Zabezpečujeme kompletný majetkovo-právny, administratívny servis, odborné poradenstvo.
Zabezpečujeme vypracovanie súdno – znaleckých posudkov, oceňovanie nehnuteľností.
Poskytujeme pomoc pri vypracovaní geometrických plánov, výpisov z katastra nehnuteľností, snímok z katastrálnej mapy, vymeriavania parciel.
Vypracovanie zmlúv ( kúpnopredajných, darovacích, nájomných a iných zmlúv ), návrh na vklad do KN.
Zastupovanie klienta, jednanie s úradmi a inštitúciami.

Podmienky pri predaji nehnuteľnosti:

Pri predaji potrebujete predovšetkým mať list vlastníctva (LV).
Nasleduje obhliadka Vašej nehnuteľnosti, stanovenie približne reálnej ceny.
Podpis Sprostredkovateľskej zmluvy, na základe ktorej Vašu nehnuteľnosť budeme aktívne ponúkať.
Vypracovanie pracovných, ponukových listov, vyhotovenie fotodokumentácie.
Inzercia nehnuteľností, reklama na internetových stránkach a realitných portáloch.
Vyhľadávanie záujemcu, obhliadka nehnuteľností s potencionálnymi kupujúcimi.
Zaradenie do databázy ponuky klientom.

Bezplatne poskytujeme pri zrealizovaní predaja alebo kúpy nehnuteľností tieto služby:

a) kolkové známky pre katastrálny úrad, listy vlastníctva
b) úhrada poplatkov za overovanie podpisov na kúpnych zmluvách
c) správny poplatok pre katastrálny úrad vo výške 66 €
d) vypracovanie kúpnopredajných, darovacích a iných zmlúv
e) bežný právny a administratívny servis a poradenstvo v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy