Pozemok : Kúpime reklamné pozemky.

Kúpime reklamné pozemky pri hlavných cestách, mestách. V okresoch RS, PT, LC, RA, BR. Nemusia byť veľké výmery, ale právne čisté.

Pozemok : Pre klientov hľadáme pozemky.

Pozemky- orná pôda, lesy, stavebné pozemky, záhrady.