NOVINKY

6 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti

Vážení klienti, realitní makléri z celého Slovenska sa zhodujú na tom, že ľudia, ktorí bez predchádzajúcej skúsenosti predávajú dom alebo byt, už dlhé roky robia tie isté chyby. Všetky sú však spôsobené tým, že sa rozhodnú predávať „na vlastnú päsť“ alebo kývnu neskúsenému či nedôveryhodnému „realiťákovi“. Tu je 6 najčastejších omylov. Nájdete sa v nich?

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ALWADO Slovakia s.r.o., IČO: 50 902 253, so sídlom: Červenej armády 687, 980 55 Klenovec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 32240/S , sídlo Realitnej kancelárie Hlavná 378, 981 01 Hnúšťa. ALWADO Slovakia, s.r.o., IČO : 50 902 253 vystupuje pod obchodnou značkou ALWADO-REALITY (ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

Ponuka práce, spolupráce

Vážení klienti, návštevníci a čitatelia našej stránky. Ak máte chuť presadiť sa, slušne si zarobiť alebo privyrobiť si, vstúpte spoločne s nami do *sveta realít*! Pripravujeme výber záujemcov na pozíciu *realitný poradca-maklér*. Hľadáme predovšetkým šikovných kolegov.

Kamerové a zabezpečovacie systémy

Naša spoločnosť sa zaoberá správou a budovaním zabezpečovacích systémov a je držiteľom licencie Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky na prevádzkovanie Technickej služby č.PT 001207. Licencia na prevádzkovanie Technickej služby nás oprávňuje k projektovaniu, montáži, údržbe, revízii a oprave zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Naše aktivity sú spojené s čoraz rozšírenejšou požiadavkou na sledovanie a monitorovanie týchto objektov prostredníctvom kamerových systémov a zabezpečovacích systémov. Snažíme sa poskytnúť široké spektrum služieb a produktov v najvyššej kvalite v pomere najlepšej cene a to všetko pod jednou strechou. Pre našich klientov vytvárame individuálne riešenia tak, aby sme im zabezpečili maximálnu kvalitu našich produktov a služieb. Všetky chránené objekty sú viditeľne označené výstražným upozornením a chránené kamerovým systémom s licenciou!